Metaalunie voorwaarden

Betaling en levering geschieden overeenkomstig de Metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

Klik op onderstaande link om de voorwaarden te bekijken in pdf-formaat.