Privacy statement

Privacy statement

Een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens is voor Morgo Aluminium van belang. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in dit privacy statement.